Hạt giống Khổ Qua

Mã sản phẩm:
20,000₫

Hạt giống khổ qua 

- Quy cách: 20g 

- Nhà cung cấp 

Khoảng cách: 

Khối lượng hạt tương đương: 

Thời gian thu hoạch


Combo Rau ban công 

Bình luận

Sản phẩm liên quan