Hạt giống Bầu Dài

Mã sản phẩm:
20,000₫

- Quy cách: 10 hạt 

- Nhà cung cấp : Gino 

Khoảng cách: 

Khối lượng hạt tương đương: 

Thời gian thu hoạch


Bình luận

Sản phẩm liên quan