Đậu biếc ban công

Mã sản phẩm:
499,000₫

Combo gồm

. Giàn leo nhựa lõi thép : C1m8 - D1m2 
. Hạt giống : 5 hạt đậu biếc 
. Chậu gỗ : Þ 400 x C 240
. Đất hữu cơ : 4kg 


*Giàn leo 

- 4 Thanh φ8 x 1m2
- 3 Thanhφ11 1m8
- 12 kẹp ống tre φ11

Bình luận

Sản phẩm liên quan