Đất trồng rau

Mã sản phẩm:
90,000₫

thành phần : đất thịt, phân trùn, phân bò vỏ đậu, trấu

Trọng lượng :

Hữu cơ : 20kg/ bao - 50dm3

Multi : 5kg/ túi 

Bình luận

Sản phẩm liên quan