ĐẤT SẠCH TRỒNG CHẬU POTTING MIX NAMIX 20dm3

Mã sản phẩm:
41,000₫

Đất sạch trồng rau và hoa
Hạt khoáng kiểm soát độ ẩm
Giữ nước và dinh dưỡng cho đất
Cung cấp dinh dưỡng đến 4 tháng.

Bình luận

Sản phẩm liên quan