Đá Pertilite

Mã sản phẩm:
28,000₫

Đá trân châu 

Gói 400g 

Chuyên dùng để trộn làm thoáng giá thể

Bình luận

Sản phẩm liên quan