Khuyễn Mãi

Khách Hàng sẽ được tặng 100.000đ cho 1 hóa đơn đầu tiên trên 500.000đ cho tất cả các sản phẩm trong công ty