Chính Sách KM

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

1.     Tăng phiếu mua hàng 100,000 khi đăng ký làm thành viên*

·   Áp dụng cho khách hàng mới khi mua đơn hàng đầu tiên trên 500,000

·   Chương trình không áp dụng chung với các chương trình KM khác

CHƯƠNG TRÌNH kHUYẾN MÃI HIỆU LỰC ĐẾN 30/3/2016

2.     Tặng 150 sản phẩm ( từ 15/12 đến khi hết quà tặng )

·   Cho đơn hàng trên 300,000 tặng 1 trong các sản phẩm sau: xẻng trồng cây nhỏ, cào 3 răng  bằng hoặc cào 3 răng nhọn

·   Chương trình không áp dụng chung với các chương trình cây trang trí NOEl

CHƯƠNG TRÌNH kHUYẾN MÃI HIỆU LỰC ĐẾN 30/3/2016