Hạt giống RAU

Hạt giống Bầu Dài

- Quy cách: 10 hạt 

- Nhà cung cấp : Gino 

Khoảng cách: 

Khối lượng hạt tương đương: 

Thời gian thu hoạch


20,000₫
Hạt giống Khổ Qua

Hạt giống khổ qua 

- Quy cách: 20g 

- Nhà cung cấp 

Khoảng cách: 

Khối lượng hạt tương đương: 

Thời gian thu hoạch


Combo Rau ban công 

20,000₫