HYPONEX nguyên chất 160ml

Mã sản phẩm:
88,000₫

Giúp cây phát triển xanh tốt, hình thành mầm chồi, kích ra hoa và đậu quả.

Bình luận

Sản phẩm liên quan