TUYỂN DỤNG BLOG

Tìm bạn

Tìm bạn "làm việc chung" - MARKETING

Đăng bởiTRương Bảo Quyên vào lúc

Giới Thiệu Công ty TNHH Xanh Natura – easy gardening chuyên lĩnh vực Gardening1- Thiết bị tưới tự động2- Công cụ, dụng cụ, vật dụng làm vườn bán trong nước và xuất khẩuVới Sứ mệnh gieo tình yêu thiên nhiên đến mọi nhà và đạo đức làm hành trang Natura mong muốn nhân viên phát triển bản thân,  kiến tạo cuộc sống hạnh phúc và nhiều yêu thương đến cộng đồng từ thiên nhiênCũng với tư cách là Doanh nghiệp Xã Hội, lợi nhuận hàng năm sẽ đóng góp vào các hoạt động từ thiện, với mong muốn Cả Natura...

Xem chi tiết...

Tìm bạn

Tìm bạn "làm việc chung" - SALES

Đăng bởiTRương Bảo Quyên vào lúc

Giới ThiệuCông ty TNHH Xanh Natura – easy gardening chuyên lĩnh vực Gardening1- Thiết bị tưới tự động2- Công cụ, dụng cụ, vật dụng làm vườn bán trong nước và xuất khẩuVới Sứ mệnh gieo tình yêu thiên nhiên đến mọi nhà và đạo đức làm hành trang Natura mong muốn nhân viên phát triển bản thân,  kiến tạo cuộc sống hạnh phúc và nhiều yêu thương đến cộng đồng từ thiên nhiênCũng với tư cách là Doanh nghiệp Xã Hội, lợi nhuận hàng năm sẽ đóng góp vào các hoạt động từ thiện, với mong muốn Cả Natura lẫn các thành viên đều mang tinh...

Xem chi tiết...