Cách Làm Cho Sân Vườn Nhà Bạn Có Nhiều Màu Sắc Hơn

Đăng bởiTRương Bảo Quyên vào lúc

 1. Ba đặc tính chủ yếu của màu sắc

Sắc độ : chỉ rõ vị trí bản chất của màu trên quang phổ . Ví dụ như đỏ đem lại cảm giác nóng, xanh dương- lạnh, xanh lục - trung tính. Sắc chính là tên gọi của màu.

Quang độ : cho biết tính cách sáng hay tối của một màu. Trắng có quang độ sáng nhất, đen có quang độ tối nhất. Giữa hai thái cực này có nhiều bậc quang độ ví dụ : đỏ có thể tối  ( trong màu nâu sẫm) hay sáng  ( trong màu hồng )

Cường độ : chỉ  mức, mạnh hoặc yếu. Cường độ xác định bởi số lượng sắc trội nhất, vi dụ; Đỏ thuần túy như đỏ  tươi ( Scarlet) , ớt đỏ bị bảo hòa với đỏ.

 1. Các màu cơ bản và phối hợp trong thiết kế sân vườn tiểu cảnh
 2. Nhóm thứ nhất: ( các sắc căn bản )  Đỏ - xanh dương- vàng, chúng không có sự pha trộn với các sắc khác mà lại là nguồn gốc tạo ra các sắc khác khi pha trộn với nhau.
 3. Nhóm thứ hai: ( sắc bậc hai )   xanh lục - tím - cam . 3 sắc này là kết quả của sự pha trộn giữa 3 sắc cơ bản theo tỉ lệ 1:1
 • Xanh lục = xanh dương + vàng
 • Tím = Đỏ + xanh dương
 • Cam = Đỏ + vàng
 1. Nhóm thứ ba : (sắc thứ 3)  tạo bởi một sắc cơ bản với một sắc bậc 2
 • Vàng - lục (yellow- green)
 • Xanh dương- lục (blue - green)
 • Xanh dương- tím (blue- violet)
 • Đỏ - tím  (blue - violet )
 • Vàng - cam  (yellow - orange)
 • Cam- đỏ (Orange- red)