Chậu Nhựa

Chậu chữ nhật chuỗi 72 trắng
- Sản xuất tại Việt Nam

- Chất liệu: nhựa PP, có độ bền  từ 1-2 năm.

- Kích thước: 72L x 27W x 20H
110,000₫
Chậu dài 48 trắng
- Sản xuất tại Việt Nam

- Chất liệu: nhựa PP, có độ bền  từ 1-2 năm.

- Kích thước: 48L x 20W x 16H
55,000₫
Chậu dài 48 xanh
- Sản xuất tại Việt Nam

- Chất liệu: nhựa PP, có độ bền  từ 1-2 năm.

- Kích thước: 48L x 20W x 16H
45,000₫
Chậu dài 63 trắng
- Sản xuất tại Việt Nam

- Chất liệu: nhựa PP, có độ bền  từ 1-2 năm.

- Kích thước: 63L x 23W x 18H
80,000₫
Chậu dài 63 xanh
- Sản xuất tại Việt Nam

- Chất liệu: nhựa PP, có độ bền  từ 1-2 năm.

- Kích thước: 63L x 23W x 18H
65,000₫
Chậu dài 70 xanh
- Sản xuất tại Việt Nam

- Chất liệu: nhựa PP, có độ bền  từ 1-2 năm.

- Kích thước: 70L x 25W x 20H


85,000₫
Chậu loa 38
- Sản xuất tại Việt Nam

- Chất liệu: nhựa PP, có độ bền  từ 1-2 năm.

- Kích thước: 38DL x 26DN x 46H
180,000₫
Chậu rau mầm 65 đen
- Sản xuất tại Việt Nam

- Chất liệu: nhựa PP, có độ bền  từ 1-2 năm.

- Kích thước: 65L x 42W x 16H
70,000₫