Chậu gỗ

Bộ chậu gỗ chữ L

MÔ TẢ SẢN PHẨM

 •  Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

 •  Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu
 • Bộ sản phẩm được kết hợp từ 1 chậu gỗ chữ nhật, 1 chậu gỗ vuông và 1 tấm bench ngồi
 •  Kích thước
  • Chậu chữ nhật: D1000 x R400 x C350
  • Chậu vuông: D400 x R350 x C350
  • Tấm bench ngồi: D1200 x R350 x C100
1,650,000₫
Chậu chữ nhật D1000

MÔ TẢ SẢN PHẨM

 •  Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

 •  Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu
 •  Kích thước: D1000 x R400 x C350
820,000₫
Chậu gỗ chữ nhật hoa leo

MÔ TẢ SẢN PHẨM

 •  Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

 •  Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu
 •  Kích thước (cm): D60 x R28 x C100


 

360,000₫
CHẬU GỖ CHỮ NHẬT LỚN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

§  Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

§  Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu

§  Kích thước:  D52cm x R31cm x C26cm

 

 

 

270,000₫
CHẬU GỖ CHỮ NHẬT NHỎ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

§  Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được tram trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

§  Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu

§  Kích thước: D41cm x R18cm x C16cm

 

190,000₫
CHẬU GỖ CHỮ NHẬT TRUNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

§  Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được tram trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

§  Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu

§  Kích thước: D48cm x R24,5cm x C21cm

 

230,000₫
CHẬU GỖ OVAL LỚN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

§    Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

§    Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu

§    Kích thước: D52cm x R32cm x C28cm

 

260,000₫
CHẬU GỖ OVAL NHỎ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

§    Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

§    Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu

§    Kích thước:  D39cm x R21cm x  C21cm

 

 

 

 

 

 

 

 

190,000₫
CHẬU GỖ OVAL TRUNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

§    Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

§    Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu

§    Kích thước:  D46cm x R26cm x C24cm

 

215,000₫
CHẬU GỖ TRÒN LỚN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

§    Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

§    Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu

§    Kích thước: Φ 40cm x C24cm


 

200,000₫
CHẬU GỖ TRÒN LỚN CÓ QUAI

MÔ TẢ SẢN PHẨM

 •  Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

 •  Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu
 •  Kích thước: Φ 37cm x C22cm
190,000₫
CHẬU GỖ TRÒN LỚN ĐAI BẠC
 •  Vật liệu:

o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và lau dầu lanh chống thấm để trồng cây

o   Nên lót 1 lớp nilong bên trong để chậu bền hơn

 •  Sản xuất:Tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu
 •  Kích thước: Φ 40cm x C24cm

 

190,000₫