Chính Sách

Thay đổi những bộ đồ cũ thành trang phục bảo hộ khi làm vườn

Thay đổi những bộ đồ cũ thành trang phục bảo hộ khi làm vườn

Đăng bởitạ thị vũ vân vào lúc

Với nhiều người đồ đã cũ thì thường mang đi bỏ, vì không biết làm gì với chúng bây giờ. Nhưng có nhiều người lại tân dụng để biến chúng thành một công dụng khác rất có ích trong cuộc sống, đó là những món đồ bảo hộ khi bạn làm vườn. Dựa vào những cái quần hay là cái áo cũ cũng có thể trở thành bộ đồ bảo hộ mang cá tính của bạn trong khi bạn làm công việc làm vườn. Ai nói làm vườn là phải mặc đồ xấu bao giờ, bạn có thể mặc đồ...

Xem chi tiết...